Novosti

Održana radionica „Metodološki pristup izradi Strategije javnog komuniciranja“

Objavljeno 01.04.2014.

Specijalistički kurs u oblasti sigurnisne politike „Strategija borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine“

Objavljeno 27.03.2014.

Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću prihvatio i potvrdio učešće u projektu „Obrazovanje protiv korupcije“

Objavljeno 04.03.2014.

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva podržao projekat „Obrazovanje protiv korupcije“

Objavljeno 13.02.2014.


Osnovni podaci

Naziv ustanove:
Sveučilište/Univerzitet “Interlogos” u Kiseljaku

Sjedište i mjesto izvođenja:
Ul. Josipa Bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak

Identifikacijski broj: 4236555940007
Žiro račun: 3383402249977952 UniCredit Bank

Kontakt telefoni:
+ 387 (0) 30 877 670
+ 387 (0) 30 877 671
+ 387 (0) 30 877 672

Fax:
+ 387 (0) 30 877 673

E-mail: info@interlogos-edu.eu

U okviru Sveučilišta/Univerziteta “Interlogos” u Kiseljaku djeluju sljedeći fakulteti sa studijskim smjerovima: